Verantwoordelijk voor de behandeling

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde gegevens is Kapturall Solutions, S.L. (hierna, Kapturall of de houder) met Spaans btw-identificatienummer (NIF) B95733358 en op adres C/ Gabriel Ramos Uranga 18D, 48993, Getxo, Bizkaia, als eigenaar van de website toegankelijk via de URL https://www.cloudchampion.nl/ (hierna, Cloud Champion of Website, onafhankelijk).

Het huidige privacybeleid regelt het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt bij het openen, navigeren en gebruiken van de functionaliteiten van de website.

Gegevensverzameling, doeleinden, legitimatiebasis en bewaartermijn:

a. Contact: de Gebruiker kan contact met ons opnemen via het daartoe op de website vastgestelde formulier. Om dit te doen, moet hij ons voorzien van identificerende informatie zoals zijn naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden voor het onderzoek dat hij wenst te doen. Kapturall zal deze gegevens gebruiken om de vraag te verwerken en contact op te nemen met de Gebruiker. De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker.
Gegevens voor dit doel worden bewaard voor een periode van één jaar, tenzij andere perioden van toepassing zijn.

b. Licentie vernieuwingscampagne:: de persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij het activeren van de registratiecode voor de License Renewals campagne zijn bedoeld om gebruikers toegang te geven tot informatie over hun klanten en contracten. Het platform biedt gebruikers toegang tot informatie over contracten en portfolio’s van hun klanten en toegang tot informatie over hun contracten en om hen te informeren over het verlopen van hun softwarelicenties.

De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker.

De bewaartermijn van de gegevens is de tijd dat de gebruiker geregistreerd blijft op het platform en de toestemming niet heeft ingetrokken.

c. Cookies: e website maakt gebruik van technologie om bestanden genaamd cookies te introduceren in de apparatuur die wordt gebruikt voor toegang tot en navigatie op de website. Cookies kunnen op elk moment worden geblokkeerd of uitgeschakeld via de instellingsopties in de browser, en ze worden gebruikt om uw navigatieervaring op onze website te verbeteren, gebruikersnavigatie te analyseren en gepersonaliseerde inhoud te kunnen aanbieden. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker.

d) Reclame: als de Gebruiker dit uitdrukkelijk toestaat, kan Kapturall hem eigen advertenties sturen over de aangeboden diensten, evenals e-mails van derden die verschillen van die van Cloud Champion. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker.

De bewaartermijn van de gegevens is de tijd dat de gebruiker geregistreerd blijft in ons systeem voor het verzenden van advertenties en zijn toestemming niet heeft ingetrokken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking

De Gebruiker kan zich bij de registratie bij Cloud Champion aansluiten bij een distributeur die zijn diensten en materialen via het Platform aanbiedt. De actieve distributeur in Cloud Champion op de datum van dit Privacybeleid zijn:

  • RoutIT BV, met btw-identificatienummer NL809951228B01 en op adres Maxwellstraat 51 6716 BX Ede, (Nederland)
  • Insight BV, met btw-identificatienummer NL806024835B01 en op adres Fauststraat 3, 7323 BA Apeldoorn, (Nederland)
  • Copaco Nederland BV, met btw-identificatienummer NL006486253B01 en op adres Hoevenweg 21, 5652 AW Eindhoven (Nederland)
  • Ingram Micro BV, met btw-identificatienummer NL008950441B01 en op adres Papendorpseweg 95, 3528 BJ Utrecht (Nederland)

Vanwege de aard van het Platform kan de gerelateerde distributeur variëren, omdat nieuwe deelnemers aan de lijst kunnen worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd op basis van de omstandigheden van elk moment.

Kapturall en de distributeur waaraan u zich bindt, behandelen uw persoonlijke gegevens in voorkomend geval onder een medeverantwoordelijkheidsregime om u de diensten en functionaliteiten te bieden die beschikbaar zijn via Cloud Champion.

Vervolgens zullen we de doeleinden, grondslagen van legitimiteit en bewaartermijnen toelichten met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens onder het medeverantwoordelijkheidsregime.

Gegevensverzameling, doeleinden, legitimatiebasis en bewaartermijn:

a) Registratie op het platform en beheer van het gebruikersprofiel: om zich te registreren op het platform, moet de gebruiker ons voorzien van identificatiegegevens zoals zijn naam en achternaam, zijn e-mailadres, een bedrijf en haar btw-identificatienummer, evenals de distributeur waarmee hij zich verbindt op het platform, het gebied waarin hij werkt en zijn telefoonnummer.

Kapturall zal zijn gegevens verwerken om het gebruikersprofiel binnen het platform en het beheer van alle op de gebruiker gerichte en inherente diensten te beheren, waaronder het leveren van diensten en materialen van Microsoft. Aan de andere kant zal de distributeur waaraan de gebruiker zich houdt, indien van toepassing, de informatie van de gebruiker behandelen om informatie en diensten te leveren op basis van hun profiel binnen het platform, gericht op het promoten en verkopen van Microsoft-producten, met activiteiten afgestemd met Kapturall.

De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker.

Kapturall bewaart uw gegevens gedurende de periode dat de service wordt verleend en u geregistreerd blijft op het platform. Zodra de relatie met Kapturall eindigt als gevolg van de annulering van de aanmelding op het platform, worden persoonlijke gegevens geblokkeerd voor een periode van maximaal vijf jaar om te voldoen aan mogelijke wettelijke verplichtingen.

De distributeur bewaart de gegevens van de gebruiker zolang deze op het platform geregistreerd is en blijft. De gegevens worden opgeslagen totdat de Gebruiker zich afmeldt bij het Cloud Champion-platform of besluit zich te distantiëren van de distributeur om een ​​nieuwe juridische relatie te formaliseren met een andere distributeur die op het platform actief is. In beide gevallen zal de distributeur persoonlijke gegevens gedurende maximaal vijf jaar geblokkeerd houden om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen.

b) Diensten en inhoud zoals trainingen, evenementen, downloadbare materialen: De Gebruiker kan zich abonneren op services, materiaal downloaden, zich registreren voor trainingen, evenementen en downloads, en zijn gegevens worden verwerkt om de toegang tot deze services of materiaaldownloads te beheren. Het doel van de behandeling is om de gebruiker op elk gewenst moment de diensten of inhoud aan te bieden die via Cloud Champion wordt aangevraagd, zoals training, downloads of het bijwonen van evenementen.

De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker.

De periode voor het bewaren van gegevens door Kapturall is de periode waarin de service wordt verleend en de gebruiker zijn toestemming niet heeft ingetrokken of zich heeft afgemeld voor het platform. Wat dat betreft, de distributeur zal de gegevens van de gebruikers behandelen, terwijl zij deelnemen in het Cloud Champion-platform. De verwerking van de gegevens stopt wanneer de gebruiker van distributeur verandert of zich afmeldt voor het platform.

c) Adverteren: zowel Kapturall als de distributeur kunnen uw gegevens verwerken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuws in Cloud Champion of u elektronisch informatie verstrekken op basis van ons legitieme belang. De Gebruiker kan hiertegen op het moment van zijn registratie op het platform bezwaar maken of zijn recht om bezwaar te maken op elk moment uitoefenen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Datacommunicatie naar derden

Als de gebruiker dit uitdrukkelijk toestaat, kan Kapturall zijn gegevens aan Microsoft meedelen voor de uitvoering van andere diensten waaraan de gebruiker heeft voldaan, evenals informatie en zakelijke kansen met betrekking tot Microsoft-producten.

De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is gebaseerd op de noodzaak tot verwerking voor de uitvoering van een contract of op voorafgaande toestemming van de gebruiker voor deze doeleinden.

Evenzo kunnen de medeverantwoordelijke partijen, indien nodig, als gevolg van het verlenen van de dienst en voor de loyale nakoming van de aangegane verplichtingen, hun gegevens meedelen aan de openbare administraties, rechters en rechtbanken, ter attentie van de mogelijke verantwoordelijkheden van de verwerking van deze gegevens.

Uitoefening van rechten

De Gebruiker kan de toestemming voor de behandeling intrekken, de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, oppositie en beperking van de behandeling intrekken, onder de aandacht brengen van Kapturall of van de distributeur bij wie hij is geregistreerd, via een e-mail aan lucas@cloudchampion.nl of vermelding op bovenstaand adres, met als onderwerp “Gegevensbescherming”.

Bij speciale gelegenheden kunnen we de gebruiker vragen om zijn identiteit te bewijzen door middel van een officieel document, bijvoorbeeld om toegang tot zijn gegevens door derden te voorkomen. Ten slotte kan de Gebruiker elke wijziging meedelen door middel van een schriftelijke kennisgeving of verzoek om zich uit te schrijven, met vermelding van het opgegeven adres.

De gebruiker kan op elk moment een claim indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming om zijn rechten af ​​te dwingen.

Modification of the Privacy Policy

Kapturall reserves the right to modify its privacy policy at any time, respecting the current legislation on data protection and prior communication to the interested parties.

Language applicable to this privacy policy

The language applicable to this Privacy Policy is Spanish. Any version of the same in a different language is offered for the convenience of the User and to facilitate its understanding. However, this Privacy Policy will always be governed by its version in Spanish (https://www.cloudchampion.es/politica-de-privacidad)
In case of contradiction between the Privacy Policy in any language and its version in Spanish, the Spanish version will prevail.